Volleybalschool Drachten

Waarom een volleybalschool beginnen omgeving Drachten?

De Nevobo heeft in de Regio's RTC’s opgericht, voor de echte talenten. Deze vinden o.a. plaats in Sneek en Groningen. Daarnaast zijn er lokaal opleidingscentra in o.a. Emmen, Zwolle en Akkrum (Friesland West) voor talenten die om welke reden dan ook niet aansluiten bij RTC.

 

Drachten en omgeving (Friesland Oost/Groningen West) mist wat dat betreft een lokaal opleidingscentrum. En wij denken daarom in samenwerking met zeer bekwame trainers zoals Reynauld Kuipers en Richard Kumbangsila het volleybal niveau in onze regio op een hoger platvorm te krijgen.

Reynauld en Richard zien zeker de meerwaarde van het opzetten van een Volleybalschool door twee extra trainingen per maand te geven en zijn dan uitgekomen bij Turfstekers Drachten. Te meer omdat ze beide in Drachten wonen. Zij hebben deze vereniging bereid gevonden de organisatie op zich te nemen van deze trainingen. Aan de start van deze Volleybalschool gaat een gedegen aanpak en voorbereiding vooraf.

De opzet zal niet wezenlijk anders zijn dan die van andere opleidingscentra.

 

Ondersteunende vereniging:

Sponsoren: